W zakresie terapii dzieci oferuję terapię neurologopedyczną w tym terapię dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,  autyzmem oraz Zespołem Aspergera, terapię logopedyczną, a także stymulację rozwoju zdrowego dziecka od pierwszych miesięcy jego życia. Przygotowuję również opinie dla sądów w zakresie posiadanej specjalizacji.

DIAGNOZA

 • Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka –KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat (zaświadczenie nr 38/2017/KOSF)
 • Diagnoza języka dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji – KOJD – AFA – test do oceny języka dziecka  ( zaświadczenie nr 46/2017/KOJD – AFA)

 

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

 • wspomaganie rozwoju płynności mowy dziecka z jąkaniem rozwojowym (niepłynność mowy występująca u dzieci w młodszym wieku tj. przed 5 r.ż., pojawia się na skutek intensywnego rozwoju mowy dziecka, zmniejsza się wraz z wiekiem na skutek doskonalenia przez dziecko systemu językowego);
 • terapia jąkania (podstawowe symptomy niepłynności mowy: powtarzanie głosek np. a-a-a, sylab np. ma-ma-ma, wyrazów np. Ala Ala ma psa, przeciąganie głosek np. mmmmama, blokowanie np. m….ama, zbyt szybkie mówienie, nierytmiczne mówienie. Jąkanie jest zaburzeniem płynności mowy wynikającym z dyskoordynacji aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego);
 • terapia dysfazji (zaburzenia rozwoju mowy u dzieci wynikające z patologii mózgu tzw. dysfazja rozwojowa czyli przyczyna zaburzeń rozwoju zaistniała przed początkiem rozwoju mowy lub tzw. dysfazja nabyta – na skutek uszkodzenia prawidłowo rozwijającego się mózgu czyli w trakcie procesu rozwojowego)
 • terapia dysartrii (zaburzenia mowy charakteryzujące się zaburzeniami artykulacji dźwięków na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne tj. artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe);
 • terapia mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • terapia mowy dzieci autystycznych;
 • terapia dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji na podstawie testu – KOJD – AFA
 • terapia dzieci z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym (pacjenci hiper i hipotoniczni) w okolicach aparatu artykulacyjnego z zastosowanie technik kinezjotapingu.

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • diagnoza zaburzeń mowy (diagnozę sporządzam w przeważającej części w formie opisowej, zawiera ona informacje dotyczące stanu mowy dziecka, a także innych funkcji istotnych dla terapii mowy, w okresie, gdy dziecko zostało zgłoszone na terapię);
 • terapia dyslalii (nieprawidłowe realizacje głosek);
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy (ważne jest ustalenie czy opóźniony rozwój mowy jest samoistny – dotyczy tylko procesu mówienia, rozwój zdolności rozumienia jest prawidłowy, najczęściej wynika z indywidualnego tempa i rytmu rozwojowego lub braku dojrzałości aparatu artykulacyjnego; czy opóźniony rozwój mowy jest niesamoistny – opóźnienie powstaje na określonym tle i jest ściśle związane z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego dziecka);
 • projektowanie terapii dzieci z zaburzonym słuchem fonemowym na podstawie narzędzia diagnostycznego – KOSF

TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • konsultacje w zakresie problemów:diagnoza w zakresie problemów w nauce;
  • szkolnych – dojrzałość szkolna, ryzyko dysleksji, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, trudności z koncentracją uwagi, pamięcią, wolne tempo pracy;
  • wychowawczych – trudności w porozumieniu się z dzieckiem, poczucie bezradności wobec jego zachowań, rozumienie własnych emocji w relacji z dzieckiem;
  • emocjonalnych – agresja, gniew, złość, lęk, problemy ze snem, jedzeniem, bóle brzucha, moczenie;
  • społecznych – trudności adaptacyjne, trudne relacje z rówieśnikami;
  • rodzinnych – konflikty rodzic – dziecko, rywalizacja i zazdrość w rodzeństwie, konflikty między rodzicami i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka;
 • diagnoza w zakresie problemów w nauce;
 • terapia pedagogiczna /korekcyjno-kompensacyjna/ w zakresie doskonalenia procesu czytania i poprawnej pisowni dla dzieci w kl. 0-IV;

STYMULACJA ROZWOJU ZDROWEGO DZIECKA JUŻ OD PIERWSZYCH MIESIĘCY JEGO ŻYCIA
Zobacz materiał video „Stymulacja rozwoju niemowlęcia”


przycisk

sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet moose knuckles pas cher moose knuckles pas cher moose knuckles pas cher moose knuckles pas cher moose knuckles pas cher moose knuckles outlet moose knuckles outlet moose knuckles outlet moose knuckles outlet moose knuckles outlet maillot de foot pas cher maillot de foot pas cher maillot de foot pas cher maillot de foot pas cher maillot de foot pas cher scarpe nike air max outlet scarpe nike air max outlet scarpe nike air max outlet scarpe nike air max outlet scarpe nike air max outlet scarpe nike air max outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher mcm outlet online moose knuckles outlet usb backpack outlet happiness outlet happiness outlet shoes