Miło mi poinformować wszystkich moich obecnych i przyszłych pacjentów, iż z dniem 1 sierpnia 2020
oferta gabinetu zostaje rozszerzona o innowacyjną terapię ENMOT – Elektro Neuro Mobilizacja
Obszaru Twarzowego (neuroterapia obwodowa). Po ukończonym kursie i zdobyciu uprawnień
potwierdzonych stosownym certyfikatem, mój gabinet został włączony do ogólnopolskiej sieci
certyfikowanych gabinetów ENMOT. Metodę stworzył zespół ludzi Magdalena Mazur i Sebastian
Grzechnik, którzy są autentycznymi pasjonatami swojej pracy kierującymi się w swojej pracy poniższą
ideą:
„ograniczenia ludzkiego umysłu to tylko kolejne ze stawianych przed człowiekiem wyzwań”.

Terapia skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami połykania (dysfagią), jedzenia, artykulacji,
symetrii twarzy, z trudnościami dyzartrycznymi, nadmiernym ślinotokiem, dystrofią mięśni w stanach
po wypadkach, udarach, podczas kształtowania się rozwoju mowy i w patologiach procesu połykania.
ENMOT to terapia , która z sukcesem jest stosowana w przypadku pacjentów dotkniętych rzadkimi
zespołami genetycznymi (SMA, SLA, DMD, SCA, Zespół Moebiusa, Charge, Treachera Collinsa),
m.p.dz., nienormatywną dystrybucją napięcia mięśniowego oraz z rozszczepami całkowitymi.

ENMOT – Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego