Ideą Kinezjotapingu  jest oddziaływanie na układ propriocepcji (czucia głębokiego) na mięśnie, ścięgna a tym samym na funkcje ciała za pośrednictwem receptorów rozmieszczonych w skórze. Polega na aplikacji  (aplikacja mięśniowa, aplikacja więzadłowa, aplikacja korygująca oraz aplikacja związana z układem limfatycznym ) specjalnie w tym celu zaprojektowanych plastrów K-Tape.

W terapii mowy K-Taping stosowany jest jako metoda wspomagająca przy deficytach takich jak: m.p.dz, Zespół Downa, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w okolicy aparatu artykulacyjnego oraz u osób po udarach mózgu.

K-Taping wzmacnia pracę  mięśnia  okrężnego ust; wspomaga efektywność ćwiczeń  oddechowych (pogłębienie wdechu i wydechu); jest uzupełnieniem terapii ortodontycznej (stabilizacja żuchwy i stymulacja napięcia w obszarze ustno – twarzowym); koryguje asymetrię twarzy na skutek porażenia nerwu twarzowego (np. opadający kącik ust). Daje pozytywne efekty w terapii z dysfunkcjami obszaru skroniowo – żuchwowego (np. bruksizm) a także terapii zaburzeń połykania (niweluje nadmierny ślinotok wspomaga pionizację języka).

 

Czym jest kinezjotaping?