Logopeda neurologopeda Anna Kucharska zdjecie
Ukończyłam wydział terapii zajęciowej w Zespole Szkół Medycznych w Bolesławcu. Posiadam specjalizację z zakresu neurologopedii – ukończone Podyplomowe Studium Neurologopedyczne na wydziale Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jestem certyfikowanym terapeutą metody „Dyna-Lingua M.S.”

Odbyłam staże kliniczne w Poradni logopedycznej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu: diagnoza i terapia osób dorosłych z afazją.  W Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na oddziale: psychiatrycznym, leczenia uzależnień od alkoholu, neurologicznym, poradni terapii uzależnień. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na oddziale rehabilitacji.

Od kilku lat diagnozuję i prowadzę terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy czynnej i biernej o różnej etiologii ( zespoły genetyczne, autyzm ), niedokształceniem mowy typu korowego, niedokształceniem mowy z powodu : niedosłuchu, niepełnosprawności intelektualnej, dysfunkcji wzroku; niepłynnością mowy, dyzartrią, dysfazją, mózgowym porażeniem mózgowym dziecięcym oraz osób dorosłych z afazją, dyzartria i niepłynnością mowy. Jako specjalista z zakresu zaburzeń mowy sporządzam opinie dla sądu w sprawach spornych dotyczących konsekwencji wypadków komunikacyjnych w zakresie swojej specjalizacji. Prowadziłam praktykę w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Na przełomie czerwca i maja 2019 ukończyłam II Moduł Metody Padovan ( Neurofunkcjonalnej Reorganizacji. Z końcem czerwca 2019 roku ukończyłam  trzy modułowe Szkolenie MFS uzyskując certyfikat Orthodontic World Institute Barcelona nadający tytuł: Terapeuty Ortodoncji Funkcjonalnej ( Functional Orthodontic Therapist MFS ). Uzyskując tym samym  prawo do pracy regulatorami systemu MFS, prowadzenie diagnozy, terapii i stymulacji.

Współpracuję z gabinetami:

 • Terapii Psychologicznej i Pedagogicznej -Julita Wiktorska -Zapała
 • Gabinet Psychologiczny Integratio Anna Jagoda Jeżewska

Studia podyplomowe:

 • Studia podyplomowe z zakresu logopedii
 • Studia podyplomowe z zakresu neurologopedii

Kursy i szkolenia:

 • Metoda Padovan Neurofunkcjonalnej Reorganizacji- Moduł I „Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacj Padovan. Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała.”
 • Metoda Padovan – Moduł II „ Funkcje reflektoryczno – wegetatywne ( oddychanie, żucie, ssanie, połykanie ) i zaburzenia.
 • Szkolenia Modułowe MFS
 • Kurs Metoda Dyna-Lingua MS
 • Kurs Tworzenie programów indywidualnych dla dzieci autystycznych
 • Szkolenie Podstawy prowadzenia diagnozy, terapii i edukacji osób z autyzmem
 • Szkolenie Diagnoza funkcjonalna osób z autyzmem
 • Szkolenie Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy dzieci z autyzmem. Zmniejszenie częstości zachowań niepożądanych
 • Kinezjotaping w logopedii – Certificate International Academy : K- Taping Therapist No PL-B003-0306  prowadzone przez szkoleniowców ośrodka badawczego w Dortmundzie.

Licencje i uprawnienia:

 • Licencja: glottodydaktyka
 • Licencja: specyficzne problemy w uczeniu matematyki
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego  – KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Projektowanie terapii słuchu fonemowego – zaświadczenie nr 38/2017/KOSF
 • Karty Oceny Języka Dziecka – KOJD – AFA. Diagnoza języka dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji – zaświadczenie nr 46/2017/KOJD – AFA.
 • Metoda Padovan Moduł I ( nr 5147);
 • Metoda Padovan Moduł II ( nr 5169 );
 • Certyfikat OrthodonticWorld Institute J. Duran von Arx – Functional Orthodontic Therapist MFS.
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej

Warsztaty:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy na tle autyzmu metodą „Dyna- Lingua M.S”
 • Opóźniony rozwój mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne

Seminaria i konferencje:

 • Seminarium ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa.
 • Konferencja Dźwięki Marzeń
 • Konferencja Stymulowanie rozwoju dziecka z zaburzeniami sprzężonymi
 • Konferencja Logopedia – teoria i praktyka
 • I Ogólnopolskie Sympozjum Logopedyczne Diagnoza logopedyczna – nowe narzędzia , nowe perspektywy