Metoda Dyna Lingua M. S.

Metoda „Dyna-Lingua M.S” jest metodą uniwersalną , czyli nie jest ukierunkowaną na wybrany rodzaj zaburzeń rozwojowych, lecz umożliwiająca prowadzenie terapii dzieci z różnymi problemami logopedycznymi i psychologicznymi, czyli dzieci z zespołem Downa, autystycznych, upośledzonych umysłowo, z dysfazją sensoryczną i motoryczną