Centralne Zaburzenia przetwarzania słuchowego to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym nie wynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych.

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego rozpoznaje się w przypadkach, w
których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji jest zaburzona:

 • lokalizacja źródła dźwięku
 • różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy
 • rozpoznawanie wzorców dźwiękowych
 • analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego
 • umiejętność rozumienia mowy zniekształconej
 • umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie
  mowy w hałasie)

Na Diagnozę Przetwarzania Słuchowego należy wybrać się z dzieckiem jeśli występują:

 • trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
 • trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 • dystrakrory, dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę,
 • szybko dekoncentruje się ( nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu),
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi.
Co to są Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego?